Thuế trước bạ ô tô là gì? Một số thông tin về thuế trước bạ

Kinh Nghiệm | 14:07 - 04/07/2021

Thuế trước bạ ô tô là loại phí bắt buộc cần có. Thế nhưng bạn có hiểu nó là gì và thời gian nộp mức nộp thế nào không? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé

Thuế trước bạ ô tô là một trong những loại phí bắt buộc phải nộp khi mua ô tô. Vậy nhưng nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ vì không hiểu thuế trước bạ là gì cũng như thời hạn nộp và mức phí là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

Thuế trước bạ là gì? Thời gian nộp là bao lâu?

Thuế trước bạ ô tô là khoản tiền bạn cần phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu. Cách tính thuế trước bạ khi đăng kí lần đầu và lúc sang tên là khác nhau. Để nắm rõ được số tiền phải nộp bạn phải cần tính lệ phí trước bạ cùng tỷ lệ %.

Thời hạn nộp phí trước bạ được quy định như sau: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số”

Thuế trước bạ ô tô là khoản tiền bạn cần phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu

Thuế trước bạ ô tô là khoản tiền bạn cần phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu

Căn cứ vào khoản 8 điều 18 nghị định 126/2020/NĐ-CP thời hạn nộp phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp với mức 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.

Mặc dù quy định chưa thống nhất nhưng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán, tặng ô tô có hiệu lực phải khai, nộp lệ phí trước bạ để thực hiện thủ tục đăng kí.

Thuế trước bạ với xe mua mới

Theo điều 5 nghị định 14/2/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ ô tô được tính cụ thể như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = giá tính lệ phí trước bạ x mức thu lệ phí theo tỉ lệ 

Theo công thức trên, để tính được lệ phí trước bạ phải nộp thì phải biết giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) nộp lệ phí trước bạ, cụ thể:

Giá tính lệ phí trước bạ khi mua ô tô được Bộ Tài chính quy định cụ thể với từng loại xe

STT Loại xe Mức thu theo tỷ lệ %
1 Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự 2%
2 Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu.

Lưu ý: Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì HĐND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 15%.

10%

(xem tại Nghị quyết của từng tỉnh thành để biết mức thu cụ thể)

3 Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu. Mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.
4 Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi. 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 ô tô/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống.

Mức thuế trước bạ ô tô cũ

Mức thuế trước bạ của ô tô cũ và mới sẽ có sự khác nhau

Mức thuế trước bạ của ô tô cũ và mới sẽ có sự khác nhau

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi mua ô tô cũ được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 2%

Để biết giá tính lệ phí trước bạ xe cũ cần biết giá tính lệ phí trước bạ (giá tính khi mua mới) sau đó nhân (x) với % chất lượng còn lại theo công thức sau:

Giá tính lệ phí trước bạ (giá trị còn lại) = Giá trị tài sản mới x % chất lượng còn lại

Phần trăm (%) chất lượng còn lại được xác định theo thời gian đã sử dụng như sau:

STT Thời gian sử dụng Giá trị còn lại của xe so với xe mới
1 Thời gian đã sử dụng trong 01 năm 90%
2 Thời gian đã sử dụng từ trên 01 đến 03 năm 70%
3 Thời gian đã sử dụng từ trên 03 đến 06 năm 50%
4 Thời gian đã sử dụng từ trên 06 đến 10 năm 30%
5 Thời gian đã sử dụng trên 10 năm 20%

Trình tự nộp phí trước bạ

Theo công văn 302/TCT-DNNN ngày 29/7/2020 của Tổng cục thuế về việc mở rộng triển khai nộp phí trước bạ điện tử được thực hiện theo các bước sau:

Có tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản này được liên kết với tài khoản ngân hàng. Khi đó bạn có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Để thực hiện nộp thuế điện tử bạn cần có tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản này được liên kết với tài khoản ngân hàng

Để thực hiện nộp thuế điện tử bạn cần có tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản này được liên kết với tài khoản ngân hàng

Có tài khoản đăng kí dịch vụ thanh toán điện tử tại các ngân hàng như: vietcombank, vietinbank, agribank, vpbank, mbbank, tpbank, bidv….Người nộp có thể thực hiện nộp lệ phí trước bạ qua ngân hàng này

Hướng dẫn khai:

Bước 1; Khai lệ phí trước bạ theo 1 trong 2 hình thức sau:

Đầu tiên bạn có thể khai trực tiếp tại cơ quan thuế

Hai là bạn có thể khai thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia/ cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Bước 2: Nộp thuế

Người nộp lệ phí trước bạ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc kênh thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại để thực hiện nộp lệ phí trước bạ.

Bước 3: Nhận tin nhắn từ tổng cụ thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký

Những trường hợp ô tô được miễn phí thuế trước bạ

Căn cứ Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và điểm c, d khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, ô tô thuộc các trường hợp sau đây được miễn lệ phí trước bạ:

  • Ô tô là tài sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây: Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.
  • Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ.
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b khoản này, nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ô tô là tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua ô tô của đơn vị có ô tô đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán ô tô thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Ô tô là tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe khi đăng ký lại được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

  • Ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng xe nay đổi giấy chứng nhận đăng ký xe mới mà không thay đổi chủ sở hữu ô tô.
  • Ô tô của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cổ phần hóa thành công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  • Ô tô đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe của hộ gia đình khi phân chia theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.
  • Ô tô của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng.

Ô tô của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

  • Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem ô tô của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên ô tô mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây.
  • Ô tô của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động ô tô trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ô tô của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ô tô của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không thay đổi chủ sở hữu.

Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút bụi, xe hút chất thải; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.

Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch

Trên đây Xem Xe Net vừa cập nhật 1 số thông tin mới nhất về thuế trước bạ ô tô để các bạn theo dõi. Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin bổ ích và mới nhất.

Facebook Comments Box
Mạc Hà Anh